Ochrana osobných údajov

 

  1. Prevádzkovateľ FAMKIZO RENT s.r.o. , so sídlom Jánošíkova 552/84, Piešťany 921 01, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: Vložka číslo:  37426/T (ďalej len „Spoločnosť“) (ďalej len „predávajúci“ alebo „správca“) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:
    • meno, priezvisko
    • e-mailovú adresu
    • telefónne číslo
    • adresu/sídlo